Reference

Nástavba a přístavba kotelny - Multimediální učebna

Nástavba a přístavba kotelny - Multimediální učebna

Investor: Obec Kobeřice
Cena díla: 9 297 528,- Kč
Termín realizace: 2021

Categories

Občanské a bytové stavby