Reference

Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č. p. 100 v Třanovicích na bytový dům pro sociální bydlení

Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č. p. 100 v Třanovicích na bytový dům pro sociální bydlení

Investor: Obec Třanovice
Cena díla: 8 149 959,- Kč
Termín realizace: 2020 - 2021

Categories

Občanské a bytové stavby