Reference

Realizace manipulačních ploch vč. zpevněných ploch

Realizace manipulačních ploch vč. zpevněných ploch

Investor: BONATRANS GROUP a.s.
Cena: 9 250 000,- Kč
Termín realizace: 2012

Categories

Průmyslové stavby