Reference

Výstavba areálu pro homogenizaci hlušiny

Výstavba areálu pro homogenizaci hlušiny

Investor: Ostravská těžební, a. s.
Cena: 36 143 564,- Kč
Termín realizace: 2016 - 2017

Categories

Průmyslové stavby