REFERENCE

SLUŽBY

REALIZACE STAVEB

Stavíme stavby všeho druhu, opravujeme i bouráme. více »

doprava

DOPRAVA

Zajišťujeme přepravu nákladů a zemní práce. více »

půjčovna

PŮJČOVNA

Nabízíme k zapůjčení široký sortiment ručního nářadí a stavební mechanizace. více »

Průmyslové stavby

Významné reference

Písková filtrace pro ArcelorMittal Ostrava a.s.

Písková filtrace pro ArcelorMittal Ostrava a.s.

Investor: ArcelorMittal Ostrava a.s.
Realizace: 2017 - 2018
Objem: 8 756 169,- Kč

více »

Přeložka energomostu podél hal pozinkovny a kolem lanárny

Přeložka energomostu podél hal pozinkovny a kolem lanárny

Investor: ŽDB DRÁTOVNA, a.s.
Realizace: 2017

Výstavba areálu pro homogenizaci hlušiny

Výstavba areálu pro homogenizaci hlušiny

Investor: Ostravská těžební, a. s.
Realizace: 2016 - 2017
Objem: 36 143 564,- Kč

více »

Výstavba nové haly žíhárny - rozšíření žíhacích kapacit

Výstavba nové haly žíhárny - rozšíření žíhacích kapacit

Investor: ŽDB DRÁTOVNA, a.s.
Realizace: 2016 - 2017

více »

Úprava základu pro horizontální vyvrtávačku

Úprava základu pro horizontální vyvrtávačku

Investor: ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o.
Realizace: 2016
Objem: 3 678 396,- Kč

Lis svitků na KD trati - stavební a technologická část

Lis svitků na KD trati - stavební a technologická část

Investor: ArcelorMittal Ostrava a.s.
Realizace: 2014 - 2015
Objem: 17 500 354,- Kč

více »

Instalace 2x12ti tahového drátotahu M.F.L. na provoze TPD

Instalace 2x12ti tahového drátotahu M.F.L. na provoze TPD

Investor: ŽDB DRÁTOVNA, a.s.
Realizace: 2015

více »

Umístění technologie a logistický tok výroby ve VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Umístění technologie a logistický tok výroby ve VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Investor: VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.
Realizace: 2014 - 2015
Objem: 9 837 154,- Kč

více »

Zvýšení kapacity dokončujících dílen na St. 140

Zvýšení kapacity dokončujících dílen na St. 140

Investor: ArcelorMittal Ostrava a.s.
Realizace: 2013 - 2014
Objem: 8 349 820,- Kč

více »

 

Využití odpadního tepla z EOP č.5 - PS 101 Kotelna

Investor: VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
Realizace: 2012 - 2013
Objem: 11 168 376,- Kč

Instalace drátotahu KOCH KGT 20/8 - KHS 1000 a EURODRAW MTS 610/5

Instalace drátotahu KOCH KGT 20/8 - KHS 1000 a EURODRAW MTS 610/5

Investor: ŽDB DRÁTOVNA a.s.
Realizace: 2012 - 2013

více »

Instalace Multicut 500S

Instalace Multicut 500S

Investor: ŽDB GROUP a.s.
Realizace: 2011

více »

Zkrácení cyklu výroby naftovodných trubek na St 4-10

Zkrácení cyklu výroby naftovodných trubek na St 4-10

Investor: ArcelorMittal Ostrava a.s.
Realizace: 2008 - 2011
Objem: 17 198 120,- Kč

více »

Rekonstrukce a modernizace mořírny VJ TPD

Rekonstrukce a modernizace mořírny VJ TPD

Investor: ŽDB GROUP a.s.
Realizace: 2009 - 2010

více »

Zabezpečení benzolky proti dotaci závadných látek

Zabezpečení benzolky proti dotaci závadných látek

Investor: ArcelorMittal Ostrava a.s.
Realizace: 2010
Objem: 20 900 000,- Kč

více »

Výroba ocelových nádob pro CNG

Výroba ocelových nádob pro CNG

Investor: VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
Realizace: 2006 - 2007
Objem: 59 941 000,- Kč

více »

Instalace drátotahy III

Instalace drátotahy III

Investor: ŽDB GROUP a.s.
Realizace: 2007

více »

 

Obnova vybraných objektů v areálu NKP Důl Hlubina

Investor: DIAMO, státní podnik
Realizace: 2006
Objem: 3 186 000,- Kč

Automatizace výrobní linky - 2. etapa

Automatizace výrobní linky - 2. etapa

Investor: VESUVIUS SLAVIA a.s.
Realizace: 2005 - 2006
Objem: 4 605 776,- Kč

více »

 

Obnova objektu Staré koupelny v areálu NKP Důl Hlubina

Investor: DIAMO, státní podnik
Realizace: 2005
Objem: 25 200 000,- Kč

Alukola 2 - Úprava severního přístavku

Alukola 2 - Úprava severního přístavku

Investor: Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o.
Realizace: 2003 - 2004
Objem: 32 519 850,- Kč

 

Výrobní hala Heyco Werk v Písku

Investor: HEYCO WERK ČR s.r.o.
Realizace: 2003 - 2004
Objem: 7 668 000,- Kč

Obnova budovy těžní věže - NKP Důl Hlubina

Obnova budovy těžní věže - NKP Důl Hlubina

Investor: DIAMO, státní podnik
Realizace: 2003
Objem: 5 945 545,- Kč

2.etapa výstavby skladu ocelového pásu PDL II  v JÄKL Karviná, a.s.

2.etapa výstavby skladu ocelového pásu PDL II v JÄKL Karviná, a.s.

Investor: JÄKL Karviná, a.s.
Realizace: 2003
Objem: 28 271 000,- Kč

více »

 

Sklad ocelového pásu PDL II - Skladovací hala

Investor: JÄKL Karviná, a.s.
Realizace: 2001 - 2002
Objem: 22 847 000,- Kč

Expediční a skladová hala

Expediční a skladová hala

Investor: JÄKL Karviná, a.s.
Realizace: 1998 - 1999
Objem: 13 631 000,- Kč

více »

Kotel K1N

Kotel K1N

Investor: NOVÁ HUŤ a.s.
Realizace: 1991 - 1994
Objem: 104 073 728,- Kč

více »

Další reference

 

Replacement of mixer by GK190 and TSE for new HF190 - SO 01 Základy technologického zařízení

Investor: Semperflex Optimit s.r.o.
Realizace: 2018 - 2019
Objem: 5 849 144,- Kč

 

Oprava haly ALU2 - základové patky

Investor: HOCHTIEF CZ a. s.
Realizace: 2018
Objem: 4 800 000,- Kč

 

Základy soustruhů TCN 16 a TCN 18

Investor: BONATRANS GROUP a.s.
Realizace: 2018
Objem: 2 180 076,- Kč

 

Základ pro vstřikolis

Investor: UFI FILTERS CZECH s.r.o.
Realizace: 2018
Objem: 189 000,- Kč

Jímky linky č. 402

Jímky linky č. 402

Investor: ŽDB DRÁTOVNA a.s.
Realizace: 2018

více »

 

Pěchovací stroj na provoze TND

Investor: ŽDB DRÁTOVNA a.s.
Realizace: 2017 - 2018

Oprava přečerpávací stanice v Bruzovicích

Oprava přečerpávací stanice v Bruzovicích

Investor: Lenzing Biocel Paskov a.s.
Realizace: 2018
Objem: 485 575,- Kč

více »

 

Železobetonové patky zařízení pro homogenizaci hlušiny

Investor: Ostravská těžební a.s.
Realizace: 2018
Objem: 228 022,- Kč

 

Provedení průjezdu pro kolejový vozík

Investor: TAHOKOV-TECHNOTRON s.r.o.
Realizace: 2018
Objem: 272 000,- Kč

Stavební práce související s rekonstrukcí linky č. 402

Stavební práce související s rekonstrukcí linky č. 402

Investor: ŽDB DRÁTOVNA, a. s.
Realizace: 2018

 

Rekonstrukce linky č.402 - bourací a výkopové práce

Investor: ŽDB DRÁTOVNA, a. s.
Realizace: 2017

 

Odstraňování závad na těžních věžích

Investor: OKD, a.s.
Realizace: 2017
Objem: 933 466,- Kč

Modernizace výroby v době odstávky

Modernizace výroby v době odstávky

Investor: PORFIX CZ a.s.
Realizace: 2017
Objem: 848 204,- Kč

Modernizace válcovny speciálních válcovaných profilů

Modernizace válcovny speciálních válcovaných profilů

Investor: VÚHŽ a.s.
Realizace: 2017
Objem: 3 790 675,- Kč

Základ mlýnu a velím licí věže

Základ mlýnu a velím licí věže

Investor: PORFIX
Realizace: 2017
Objem: 2 914 911,- Kč

Hydroizolace základů a sanace budovy č. 110 v areálu bývalého dolu Bezruč

Hydroizolace základů a sanace budovy č. 110 v areálu bývalého dolu Bezruč

Investor: DIAMO, státní podnik
Realizace: 2017
Objem: 1 861 529,- Kč

více »

 

Základ pod nádrže na pískový kal v areálu závodu PORFIX Ostrava a.s.

Investor: PORFIX CZ a.s.
Realizace: 2017
Objem: 436 985,- Kč

Náhrada strojů UDZWGT včetně stavebních prací a provozního potrubí

Náhrada strojů UDZWGT včetně stavebních prací a provozního potrubí

Investor: ŽDB DRÁTOVNA, a.s.
Realizace: 2017

 

Dodávka zámečnických prvků pro mořírnu Candor

Investor: ŽDB DRÁTOVNA a.s.
Realizace: 2016 - 2017

Výstavba drátotahů v rámci modernizace areálu provozu TND - SO 03 Instalace drátotahu Koch

Výstavba drátotahů v rámci modernizace areálu provozu TND - SO 03 Instalace drátotahu Koch

Investor: ŽDB DRÁTOVNA, a.s.
Realizace: 2016

 

Stavební úprava pro přemístění odvíjedel a obracedla linky L 803 na provoze TPD závodu ŽDB DRÁTOVNA a.s.

Investor: ŽDB DRÁTOVNA a.s.
Realizace: 2016

Výstavba drátotahů v rámci modernizace areálu provozu - 1. etapa, SO 02 Přemístění drátotahu GCR IEC 760

Výstavba drátotahů v rámci modernizace areálu provozu - 1. etapa, SO 02 Přemístění drátotahu GCR IEC 760

Investor: ŽDB DRÁTOVNA a.s.
Realizace: 2016

Instalace strojů a zařízení z MCS Technologies - SO 1010 Pracoviště Leifeld

Instalace strojů a zařízení z MCS Technologies - SO 1010 Pracoviště Leifeld

Investor: VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
Realizace: 2016
Objem: 1 400 423,- Kč

více »

Žíhací pec JET 3 - stavební připravenost

Žíhací pec JET 3 - stavební připravenost

Investor: AL INVEST Břidličná, a.s.
Realizace: 2016
Objem: 1 205 146,- Kč

více »

 

Dostavba haly lakovny v areálu KPDH Strojírna

Investor: KPDH strojírna s.r.o.
Realizace: 2015
Objem: 2 476 088,- Kč

Zásobování technickými plyny

Zásobování technickými plyny

Investor: VÍTKOVICE a.s.
Realizace: 2016 - 2015
Objem: 1 823 591,- Kč

 

Odsávání čistírny NS 330 - základy TG a vestavek

Investor: VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
Realizace: 2015
Objem: 1 004 356,- Kč

 

Oprava stěny haly 520 (staré šatny) NS 135.05

Investor: Vítkovice a.s.
Realizace: 2015
Objem: 133 433,- Kč

 

Projekt Hector - rozšíření výrobního závodu Mondelez CR Biscuit Production - základy pro sila

Investor: Mondelez CR Biscuit Production s.r.o.
Realizace: 2014 - 2015
Objem: 5 226 723,- Kč

 

Instalace strojů a zařízení z MCS Technologies - SO 2010 Pracoviště řezání trubek

Investor: VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
Realizace: 2015
Objem: 527 655,- Kč

Primární a sekundární opatření pro snížení SOx a NOx na uhelných kotlích K1 a K3 ČSM Sever

Primární a sekundární opatření pro snížení SOx a NOx na uhelných kotlích K1 a K3 ČSM Sever

Investor: Dalkia Industry CZ, a.s.
Realizace: 2015
Objem: 630 974,- Kč

více »

 

Instalace strojů a zařízení z MCS Technologies - Pracoviště Axa

Investor: VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
Realizace: 2015
Objem: 491 514,- Kč

 

Modernizace technologie v Lisovně

Investor: TAHOKOV-TECHNOTRON s.r.o., odštěpný závod Frýdek-Místek
Realizace: 2015
Objem: 234 699,- Kč

 

Základy pálicího strohe

Investor: VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.
Realizace: 2015
Objem: 1 311 925,- Kč

Stavební úpravy po demolici přístavků v Tažírně

Stavební úpravy po demolici přístavků v Tažírně

Investor: ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.
Realizace: 2014
Objem: 282 603,- Kč

 

Pec F8, F9 - stavební připravenost - část základy

Investor: AL INVEST Břidličná, a.s.
Realizace: 2014
Objem: 1 548 791,- Kč

Demolice tažírny, šroubárny, hydraulikárny, kanceláří a WC

Demolice tažírny, šroubárny, hydraulikárny, kanceláří a WC

Investor: ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.
Realizace: 2014
Objem: 327 196,- Kč

více »

Suché odstruskování kotlů K1 - K5

Suché odstruskování kotlů K1 - K5

Investor: QWERT s.r.o.
Realizace: 2014
Objem: 2 132 171,- Kč

více »

Rekonstrukce elektroodlučovače EO HK 102

Rekonstrukce elektroodlučovače EO HK 102

Investor: Dalkia Česká republika, a.s.
Realizace: 2014
Objem: 407 183,- Kč

více »

 

Ekologizace kotle K2 v ETB - SO 03.01 Mlýnice DeSOx

Investor: Dalkia Česká republika, a.s.
Realizace: 2014
Objem: 299 582,- Kč

 

Stavební úpravy rozvodny ČSA 2

Investor: Dalkia Česká republika, a.s.
Realizace: 2014
Objem: 101 631,- Kč

Instalace 1x10-ti tahového drátotahu MFL na provoze TPD

Instalace 1x10-ti tahového drátotahu MFL na provoze TPD

Investor: ŽDB DRÁTOVNA a.s.
Realizace: 2014

více »

Založení cementační pece a kalící vany v Černé hale Vítkovice

Založení cementační pece a kalící vany v Černé hale Vítkovice

Investor: VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.
Realizace: 2013 - 2014
Objem: 2 541 561,- Kč

více »

 

Rozšíření potrubí otopné vody z drátotažných linek na tažírně provozu TND

Investor: ŽDB DRÁTOVNA a.s.
Realizace: 2013

 

Areál UnionOcel Kopřivnice - Hala D - trafostanice a kompresorovna

Investor: UnionOcel, s.r.o.
Realizace: 2013
Objem: 161 002,- Kč

Vodní hospodářství pro ZPO1 a VD zařízení

Vodní hospodářství pro ZPO1 a VD zařízení

Investor: ArcelorMittal Ostrava a.s.
Realizace: 2013
Objem: 2 980 290,- Kč

více »

Denitrifikace kotlů K1-K4 na TKV - bourací práce a stavební úpravy

Denitrifikace kotlů K1-K4 na TKV - bourací práce a stavební úpravy

Investor: Dalkia Česká republika, a.s.
Realizace: 2013
Objem: 919 329,- Kč

Surovinové hospodářství a laboratoře

Surovinové hospodářství a laboratoře

Investor: ArcelorMittal Ostrava a.s.
Realizace: 2013
Objem: 4 599 900,- Kč

více »

Zkušební laboratoře PE linky

Zkušební laboratoře PE linky

Investor: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.
Realizace: 2013
Objem: 324 890,- Kč

 

Oprava třídírny rud aglomerace sever - třídírna - opláštění

Investor: ArcelorMittal Ostrava a.s.
Realizace: 2013
Objem: 109 545,- Kč

Využití odpadního tepla z EOP č.5 - SO 002 Stavební úpravy vakuové stanice

Využití odpadního tepla z EOP č.5 - SO 002 Stavební úpravy vakuové stanice

Investor: VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
Realizace: 2012 - 2013
Objem: 999 767,- Kč

 

Periferie pro UV lakovací linku St. 140

Investor: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.
Realizace: 2012 - 2013
Objem: 2 079 964,- Kč

Oprava střechy objektu č. 38 ETK a strojovny TS v areálu Dolu Barbora

Oprava střechy objektu č. 38 ETK a strojovny TS v areálu Dolu Barbora

Investor: DIAMO, státní podnik
Realizace: 2012
Objem: 881 617,- Kč

více »

 

Přístavba haly fy. DUVAS - UNI Pržno

Investor: HSF Systém a.s.
Realizace: 2012
Objem: 270 283,- Kč

 

Statické zajištění otvorů v podlaze v 1. NP budovy ETK

Investor: DIAMO, státní podnik
Realizace: 2012
Objem: 2 065 000,- Kč

Základy obráběcích strojů vč. podlah v hale V-24

Základy obráběcích strojů vč. podlah v hale V-24

Investor: BONATRANS GROUP a.s.
Realizace: 2012
Objem: 2 750 000,- Kč

více »

Základ pece č. 5 v NS 330

Základ pece č. 5 v NS 330

Investor: VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.
Realizace: 2012
Objem: 976 000,- Kč

Základ pro robota Fanuc R2000i a stroje OKUMA LAW-F

Základ pro robota Fanuc R2000i a stroje OKUMA LAW-F

Investor: Hayes Lemmerz Czech s.r.o.
Realizace: 2011
Objem: 222 011,- Kč

více »

Základy pro manipulaci na vstupu linky RQQ

Základy pro manipulaci na vstupu linky RQQ

Investor: BONATRANS GROUP a.s.
Realizace: 2011
Objem: 570 000,- Kč

více »

Oprava budovy strojovny pomocného těžního stroje v areálu Bezruč (Terezie)

Oprava budovy strojovny pomocného těžního stroje v areálu Bezruč (Terezie)

Investor: DIAMO s.p.
Realizace: 2011
Objem: 1 849 382,- Kč

více »

Rozšíření průmyslového areálu firmy KES spol. s r.o. - Novostavba skladovací haly

Rozšíření průmyslového areálu firmy KES spol. s r.o. - Novostavba skladovací haly

Investor: Sdružení EFIOS spol. s r.o. + HOCHTIEF CZ a.s.
Realizace: 2011
Objem: 920 000,- Kč

více »

Stavební úpravy pro linku na distribuční transformátory

Stavební úpravy pro linku na distribuční transformátory

Investor: ArcelorMittal Technotron s.r.o.
Realizace: 2010
Objem: 390 076,- Kč

Fosfátování konců trubek - stavební část

Fosfátování konců trubek - stavební část

Investor: ArcelorMittal Ostrava a.s.
Realizace: 2010
Objem: 2 088 639,- Kč

více »

 

Rychlokovací stroj - nová štítová stěna

Investor: VÍTKOVICE, a.s.
Realizace: 2009 - 2010
Objem: 2 319 714,- Kč

 

Oprava stěny na rozvodně MG Odra Gas

Investor: MG Odra Gas, spol. s r.o.
Realizace: 2009
Objem: 219 959,- Kč

 

Oprava nátěrů a skel oken strojovny těžní věže Jeremenko

Investor: DIAMO, státní podnik
Realizace: 2009
Objem: 527 000,- Kč

Úprava kyselinového hospodářství linky Ruther

Úprava kyselinového hospodářství linky Ruther

Investor: ArcelorMittal Frýdek Místek a.s.
Realizace: 2009
Objem: 2 864 000,- Kč

 

Udržovací práce na budově výdušné jámy č. 2 v areálu Alexandr

Investor: DIAMO, státní podnik
Realizace: 2009
Objem: 537 000,- Kč

 

Drobné stavební práce pro firmu VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.

Investor: VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
Realizace: 2009
Objem: 304 000,- Kč

 

Zpevnění stínících stěn pod EOP 5

Investor: VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o.
Realizace: 2009
Objem: 301 000,- Kč

 

Základy obráběcího centra č. 10

Investor: Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o.
Realizace: 2009
Objem: 534 000,- Kč

 

Obnova výrobního zařízení na výrobu drátu

Investor: ŽDB GROUP a.s.
Realizace: 2009

 

Přemístění stávajícího drátotahu GV7

Investor: ŽDB GROUP a.s.
Realizace: 2008 - 2009

 

Obnova vybraných objektů v areálu NKP Důl Hlubina - III. etapa

Investor: DIAMO, státní podnik
Realizace: 2008
Objem: 5 314 000,- Kč

 

Drobné opravy pro firmu MG Odra Gas, spol. s r.o.

Investor: MG Odra Gas, spol. s r.o.
Realizace: 2008
Objem: 135 000,- Kč

 

Základy pro roboty

Investor: Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o.
Realizace: 2008
Objem: 349 000,- Kč

 

Základová deska a stáčecí místo pro technické plyny

Investor: Messer Technogas s.r.o.
Realizace: 2008
Objem: 219 000,- Kč

Skladovací hala H3

Skladovací hala H3

Investor: M + D MARKET s.r.o.
Realizace: 2008
Objem: 1 237 000,- Kč

více »

 

Odstranění účelové haly

Investor: VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
Realizace: 2008
Objem: 250 000,- Kč

 

Obnova vybraných objektů v areálu NKP Důl Hlubina - II. etapa

Investor: DIAMO, státní podnik
Realizace: 2007
Objem: 1 741 000,- Kč

 

Drobné opravy MGO

Investor: MG Odra Gas, spol. s r.o.
Realizace: 2007
Objem: 440 000,- Kč

 

Drobné stavební práce Alukola

Investor: Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o.
Realizace: 2007
Objem: 424 000,- Kč

 

Oprava střechy obj. č. 40 v areálu Žofie

Investor: DIAMO, státní podnik
Realizace: 2007
Objem: 663 000,- Kč

Přístavba haly HP LAK - 2. etapa

Přístavba haly HP LAK - 2. etapa

Investor: HP LAK s.r.o.
Realizace: 2007
Objem: 1 776 000,- Kč

více »

 

Zajištění zborcené podlahy kotelny NKP Důl Hlubina

Investor: DIAMO, státní podnik
Realizace: 2006
Objem: 799 000,- Kč

 

Základy robotů a odmrkvovacího lisu

Investor: Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o.
Realizace: 2006
Objem: 224 000,- Kč

Oprava objektu č. 13 Ženské koupelny v lokalitě Žofie v Orlové

Oprava objektu č. 13 Ženské koupelny v lokalitě Žofie v Orlové

Investor: DIAMO, státní podnik
Realizace: 2006
Objem: 205 000,- Kč

 

Oprava objektu č. 12 Stanice první pomoci v lokalitě Žofie v Orlové

Investor: DIAMO, státní podnik
Realizace: 2006
Objem: 418 000,- Kč

 

Hala Výtahy Ostrava - spodní stavba

Investor: VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o.
Realizace: 2006
Objem: 1 750 000,- Kč

 

Hala v Ostravě Hrabové - spodní stavba

Investor: Ruchstav AR Building
Realizace: 2006
Objem: 481 938,- Kč

 

Základ chladící věže

Investor: Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o.
Realizace: 2006
Objem: 169 000,- Kč

 

Oprava objektu č. 001 Budova těžní jámy č. 3. v lokalitě Jeremenko v Ostravě

Investor: DIAMO, státní podnik
Realizace: 2006
Objem: 1 015 000,- Kč

 

Zahušťování okují z okruhu laminárního chlazení

Investor: SIGMA DIZ spol.s.r.o.
Realizace: 2006
Objem: 405 000,- Kč

 

Osazení vrat v lokalitě Jeremenko v Ostravě

Investor: DIAMO, státní podnik
Realizace: 2006
Objem: 113 000,- Kč

 

Základy obráběcího stroje

Investor: Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o.
Realizace: 2006
Objem: 103 000,- Kč

 

Základ stříkací kabiny

Investor: ŽDB GROUP a.s.
Realizace: 2006

 

Instalace odvíječek v ŽDB Bohumín a.s.

Investor: Revimont s.r.o.
Realizace: 2006
Objem: 1 798 000,- Kč

 

Základ pro kozlík - Krásná

Investor: UNIGEO a.s.
Realizace: 2006
Objem: 141 000,- Kč

 

Základ pro CNC stroj

Investor: Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o.
Realizace: 2006
Objem: 102 714,- Kč

 

Základy pro SIB - II. etapa

Investor: Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o.
Realizace: 2005
Objem: 477 297,- Kč

 

Dehtový recyklát

Investor: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
Realizace: 2004 - 2005
Objem: 1 090 358,- Kč

 

Oprava šachetní budovy v areálu Žofie

Investor: DIAMO, státní podnik
Realizace: 2004
Objem: 422 266,- Kč

 

Přístřešek pro minitankyza budou plnírny

Investor: MG Odra Gas, spol. s r.o.
Realizace: 2004
Objem: 120 255,- Kč

Obnova spojovacích mostů z třídírny - NKP Důl Hlubina

Obnova spojovacích mostů z třídírny - NKP Důl Hlubina

Investor: DIAMO, státní podnik
Realizace: 2003
Objem: 1 179 973,- Kč

 

Oprava pozinkovny a úprava oprášení

Investor: JÄKL Karviná, a.s.
Realizace: 1998
Objem: 13 587 553,- Kč

Vstupní transformovna Minihuti

Vstupní transformovna Minihuti

Investor: NOVÁ HUŤ a.s.
Realizace: 1996
Objem: 11 283 054,- Kč

více »

Odprášení kotlů č. 5 a 6

Odprášení kotlů č. 5 a 6

Investor: NOVÁ HUŤ a.s.
Realizace: 1992 - 1995
Objem: 15 191 073,- Kč

více »

KONTAKT

Kvazar akciová společnost
Střádalů 26
718 00 Ostrava – Kunčičky

tel: +420 596 237 117
fax: +420 596 237 129
e-mail: kvazar@kvazar.cz