SLUŽBY

REALIZACE STAVEB

Stavíme stavby všeho druhu, opravujeme i bouráme. více »

doprava

DOPRAVA

Zajišťujeme přepravu nákladů a zemní práce. více »

půjčovna

PŮJČOVNA

Nabízíme k zapůjčení široký sortiment ručního nářadí a stavební mechanizace. více »

AKTUALITY

2. 1. 2019 | PF2019

Děkujeme všem našim obchodním partnerům a přátelům za dosavadní spolupráci a přejeme pevné zdraví, hodně spokojenosti a úspěchů v podnikání i v soukromém životě.

29. 6. 2018 | Prázdniny

Během prázdninového období se budeme podílet na opravách a rozšiřování školských zařízení. Jedná se zejména o přístavbu mateřské školky v Olbramicích ve finančním objemu 4,7 mil. Kč a modernizaci učeben pro Vítkovickou střední průmyslovou školu v objemu 2,7 mil. Kč.

25. 5. 2018 | Zpracování osobních údajů dle GDPR

Společnost KVAZAR akciová společnost, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje subjekt údajů o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností.  více »

16. 3. 2018 | Denní centrum a noclehárna Armády spásy

Denní centrum a noclehárna Armády spásy

Dnešního dne byla podepsána se zastupcem Armády spásy v České republice, z. s. Bc. Tomášem Surovkou smlouva o realizaci stavby "Noclehárna a nízkoprahové denní centrum Armády spásy v Ostravě". Celkový objem prací je 22 248 000,- Kč. Stavba bude zahájena v nejbližších dnech.

14. 2. 2018 | Zaknihování akcií

Vážení obchodní přátelé, sdělujeme Vám, že na konci ledna jedniný akcionář rozhodl o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie.  více »

31. 12. 2017 | Shrnutí roku 2017

Vážení obchodní přátelé, rád bych Vás seznámil s uplynulým rokem, ve kterého se nám podařilo zrealizovat několik zajímavých staveb pro naše významné obchodní partnery. V průběhu roku jsme dokončili "Výstavbu nové haly žíhárny" (35,4 mil. Kč), provedli "Přeložku energomostu podél hal pozinkovny a lanárny" (11,9 mil. Kč) a podíleli se na výstavbě "Haly staré mořírny na TPD" (25,2 mil. Kč). Všechny akce byly realizovány pro společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. Další významnou akcí byla "Výstavba areálu pro homogenizaci hlušiny" pro společnost Ostravská těžební, a.s. Celkový objem prací byl ve výši 36,1 mil. Kč.

1. 2. 2017 | Změna akcionářů

Vážení obchodní přátelé, na počátku roku 2017 došlo k vlastnickým změnán. Firma je v současnosti vlastněna čtyřmi soukromými investory. Z vedení společnosti odešel pan Robert Vitt, kterému bych chtěl touto formou poděkovat za skvělý a přátelský vztah ke všem zaměstnancům.

16. 11. 2016 | HALA STEEL PARTNER v Kunčičkách

HALA STEEL PARTNER v Kunčičkách

K 15.10. 2016 byla konečná přejímka skladovací haly jejímž investorem je společnost STEEL PARTNER CAPITAL s.r.o. Zatímco stavební část haly jsme realizovali v subdodávce pro dodavatele ocelové konstrukce, firmu FEMONT OPAVA s.r.o., na kanalizaci, zpevněné plochy a oplocení už jsme měli smlouvu přímo s investorem akce. Celkem jsme v době od 1.5. 2016 provedli stavební práce v hodnotě 7,2 mil. Kč.

20. 10. 2016 | Předání čerpací stanice PHM na letišti v Mošnově

Předání čerpací stanice PHM na letišti v Mošnově

Dne 22.9. 2016 jsme předali do užívání Čerpací stanici leteckých PHM na letišti v Mošnově, kde jsme zajišťovali její stavební část. Náročná akce, zejména z hlediska přísných bezpečnostních předpisů, byla dokončena v předstihu, přestože bylo nutno po dobu konání Dnů NATO na letišti přerušit práce. Pro objednatele - společnost TWIN TRANS s.r.o. - zakázku v hodnotě bezmála 900 tis. Kč realizovalo středisko 140 od 19. července 2016.

11. 8. 2016 | Stavební sezóna v plném proudu

Stavební sezóna v plném proudu

Zatímco ministr průmyslu Jan Mládek 26. července poklepával na základní kámen nově budovaného závodu na homogenizaci hlušiny v Heřmanicích, základy technologické budovy tohoto závodu jsme měli již dokončeny. Celá stavba, jejímž investorem je Ostravská těžební a.s., bude probíhat až do konce letošního roku, stejně jako stavba nové žíhárny pro ŽDB Drátovna v Bohumíně, kterou jsme zahájili v minulých dnech. Pro ŽDB jsme v předchozích dnech realizovali i dvě menší zakázky - Stavební úpravu pro přemístění odvíjedel a obracedla a Opravu betonových ploch - a zahájili jsme práce na III. etapě výstavby drátotahů - Instalaci drátotahu Koch.

4. 5. 2016 | Připravujeme základy pro technologická zařízení

Připravujeme základy pro technologická zařízení

Koncem měsíce dubna 2016 jsme investorům prakticky souběžně předali dvě dokončené zakázky velmi podobného charakteru - v obou případech se jednalo o základy pro průmyslová technologická zařízení. Instalaci strojů a zařízení z MCS Technologies - pracoviště Leifeld jsme realizovali pro VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. od 24.2. 2016 za cenu 1 380 tis. Kč a pro ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. jsme od začátku února připravili Základ pro horizontální vyvrtávačku W160 CNC za 3 678 tis. Kč. V obou případech se jednalo o velmi náročnou práci ve stísněných podmínkách za plného provozu sousedních zařízení.

21. 4. 2016 | Kanceláře pro Zeppelin CZ

Kanceláře pro Zeppelin CZ

Po dvou měsících intenzivní práce jsme v polovině dubna předali objednateli zrekonstruované 2. NP sociální přístavby haly 2 v Ostravě Radvanicích. Rekonstrukce kanceláří pro společnost Zeppelin CZ s.r.o. v celkové hodnotě 3 290 000 Kč byla zahájena 8.2. 2016 a ke spokojenosti investora byla dokončena 12.4. 2016.

1. 2. 2016 | Nové sídlo společnosti SECTRON SERVICE

Nové sídlo společnosti SECTRON SERVICE

Na přelomu roků jsme dokončili a předali do užívání zrekonstruovanou budovu nového sídla společnosti SECTRON SERVICE s.r.o. Ostrava v Mariánských Horách. Stavbu v hodnotě cca 27 mil. Kč jsme realizovali od dubna 2015.

9. 12. 2015 | CAPITAL REFRACTORIES

CAPITAL REFRACTORIES

26.11. 2015 jsme objednateli - společnosti Capital Refractories s.r.o. - předali dokončenou zakázku "Zpevněné plochy a kanalizace". Dílo v hodnotě 1 725 tis. Kč v sobě ukrývá rovněž objemnou vsakovací jímku, odlučovač olejů a úpravy ploch okolo správní budovy. Práce jsme realizovali od 5. října 2015.

18. 11. 2015 | Strojovna kompresorů jako nová

Strojovna kompresorů jako nová

Počátkem listopadu 2015 jsme dokončili a předali dílo Oprava objektu č. 024 - Strojovna kompresorů v areálu bývalého dolu Hrušov. Akci v hodnotě 4 mil. Kč jsme realizovali pro DIAMO státní podnik, který byl investorem opravy.

8. 9. 2015 | Rodinný dům v Bašce předán

Rodinný dům v Bašce předán

Po více než roční náročné, až filigranské práci, jsme ke dni 1. září 2015 soukromému investorovi předali dokončený dům v obci Baška. Stavbu, ve které jsou ve velké míře uplatněny progresivní technologie, středisko 140 zahájilo v květnu 2014.

26. 8. 2015 | Instalace austenintizační pece

Instalace austenintizační pece

V rámci akce Instalace austenitizační pece v ŽDB Drátovna jsme pro vítěze výběrového řízení - společnost Strojírny a stavby Třinec a.s. - zajistili kompletní stavební a bourací práce. Dílo v hodnotě 1,7 mil. Kč jsme objednateli předali v požadovaném termínu 18. srpna 2015.

5. 8. 2015 | Lis svitků na KD trati do provozu

Stavební práce zahájené v období Vánoc pokračovaly dalšími etapami včetně montážních prací a instalacemi pro média a energie, až mohla být naše část díla v hodnotě celkem přes 17 mil. Kč předána investorovi, kterým je ArcelorMittal Ostrava a.s. Část díla jsme realizovali pro dodavatele technologických montáží firmu KOMA Industry s.r.o.

4. 5. 2015 | INSTALACE DRÁTOTAHU

INSTALACE DRÁTOTAHU

V poslední dubnový den jsme investorovi - ŽDB Drátovna a.s. - předali dokončené dílo, jímž byla Instalace 2x12-ti tahového drátotahu MPL na provoze TPD. Celou akci v hodnotě téměř 3,3 mil Kč, jejíž součástí byla kromě vybudování základových konstrukcí a zřízení jeřábové dráhy rovněž vlastní montáž technologie, jsme zahájili 26.2. 2015 a přes několik nepředpokládaných víceprací ukončili v dohodnutém termínu.

24. 3. 2015 | II. etapa pro Gearworks předána

II. etapa pro Gearworks předána

Také druhou etapu stavební akce "umístění technologie a logistický tok výroby ve VWG" jsme již ukončili a předali objednateli - VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. Práce v hodnotě téměř 5,5 mil. Kč jsme prováděli od 30. října loňského roku.

25. 2. 2015 | Stavíme pro Gearworks

Stavíme pro Gearworks

13.2. 2015 jsme investorovi - Vítkovice Gearworks a.s. - předali dokončenou I. etapu akce "Umístění technologie a logistický tok výroby ve VWG". Součástí naší dodávky byly především základy pro nové stroje a podlahy v hodnotě 3,5 mil Kč. Realizace díla probíhala od 1.9. 2014. Práce na II. teapě této akce stále pokračují.

2. 2. 2015 | Aktivně do nového roku

Aktivně do nového roku

1. etapu stavby "Lis svitků" pro ArcelorMittal Ostrava jsme ve vánočním čase provedli ke spokojenosti objednatele. Hned počátkem nového roku jsme pak úspěšně ukončili rovněž betonáže teras ČEZ ARÉNY v Ostravě v subdodávce pro společnost DEV COMPANY, stavební úpravy po demolici na hale Tažírny pro ArcelorMittal Tubular Products Karviná a základy pro sila v rámci Rozšíření závodu Mondeléz v Opavě v subdodávce pro Hochtief CZ.

18. 12. 2014 | Vánoce pracovně

Vánoce pracovně

Letošní vánoční svátky budeme "slavit" prací. Na období od 22.12. 2014 do 11.1. 2015 je naplánovaná realizace 1. etapy stavby "Lis svitků na KD trati" pro společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. Vzhledem k náročnosti a objemu prací předpokládáme nasazení téměř všech našich zaměstnanců ve dvousměnném provozu.

22. 8. 2014 | Činnost o prázdninách

Činnost o prázdninách

Ani v prázdninových měsících společnost KVAZAR nezahálí - v uplynulých týdnech jsme realizovali mimo jiné několik stavebních akcí v rámci ekologizace třebovické elektrárny (práce jsme prováděli pro společnosti Qwert, Eveco a Ild), připravili jsme základy pro halu firmy KES ve Vratimově, opravili jsme komunikace a podlahy v ŽDB Drátovna a provedli jsme stavební práce pro kolejovou váhu ve slovenských Novákách pro firmu Tamtron. Středisko 150 zajistilo zdravotechnické instalace a ústřední topení pro MŠ ve Vřesině. Na dalších akcích průběžně pracujeme.

26. 6. 2014 | Dohledové a poplachové monitorovací centrum

Dohledové a poplachové monitorovací centrum

Předáním díla byly ukončeny práce na úpravách části budovy společnosti NAM SYSTEM v Prostřední Suché tak, aby mohly sloužit jako Dohledové a poplachové monitorovací centrum. Celou akci v hodnotě přes 2 mil. Kč jsme realizovali pro Bezpečnostně technologický klastr v rokordně krátkém čase od 21.5. do 25.6. 2014.

18. 4. 2014 | Drátotah v ŽDB Drátovna instalován

Drátotah v ŽDB Drátovna instalován

Dne 17 4. 2014 jsme investorovi díla - společnosti ŽDB Drátovna - předali do užívání 1x10ti tahový drátotah MFL na provoze TPD. Instalaci tohoto drátotahu včetně všech souvisejících stavebních a montážních prací jsme uskutečnili v období od 17. února za necelé 2 mil. Kč.

12. 12. 2013 | Budova č. 38 ETK a strojovny důl Barbora

Budova č. 38 ETK a strojovny důl Barbora

Dnešního dne jsme úspěšně předali dokončené statické zajištění a podlahy v objektu ETK a strojovny v areálu bývalého Dolu Barbora v Karviné. Investorem díla je státní podnik DIAMO. Práce v památkově chráněném objektu v objemu 1 670 tis. korun jsme prováděli od 5. října 2013.

25. 11. 2013 | Stavební sezóna vrcholí

Stavební sezóna vrcholí

V uplynulých týdnech jsme postupně dokončili a předali několik dalších zakázek. Pro ArcelorMittal Ostrava, byť zprostředkovaně přes Sigmu a VS-Invest zajímavou stavební část akce "Vodní hospodářství pro ZPO1" v ceně necelé 3 mil. Kč, pro BONATRANS pak přípojku pitné vody v hodnotě 1 330 tis. Kč. Provedli jsme rovněž zateplení RD v Polance či opravu prosklení Svářečské školy pro Vítkovice. Aktuálně probíhají práce na stavebních úpravách Domova Přístav pro Armádu spásy, statickém zajištění a podlahách v objektu Kopresorovny pro státní podnik Diamo, zvýšení kapacity dokončujících dílen ArcelorMittal Tubular Products pro firmu DEL nebo výstavbě areálu společnosti KPDH Strojírna.

2. 10. 2013 | Předání stavby

Předání stavby

K 1. 10. 2013 jsme po téměř roční realizaci úspěšně předali stavební část akce "Využití odpadního tepla z EOP č. 5 - PS 101-Kotelna". Práce jsme zahájili v listopadu 2012 a postupným rozšiřováním předmětu díla se cena zastavila na více než 11 miliónech Kč. Investorem díla je Vítkovice Heavy Machinery, generálním dodavatelem pak společnost SEA CZ.

25. 9. 2013 | Surovinové hospodářství předáno

Surovinové hospodářství předáno

V subdodávce pro společnost STAMONT- POZEMNÍ STAVITELSTVÍ jsme v areálu ArcelorMittal Ostrava reailzovali stavební část akce "Surovinové hospodářství a laboratoře". Práce v hodnotě přes 4,5 mil. Kč jsme prováděli v průběhu prázdninových měsíců, dílo bylo předáno 30.8. 2013.

13. 9. 2013 | Recertifikační audit

Recertifikační audit

Ve dnech 11. a 12. září 2013 proběhl v naší společnosti recertifikační audit komplexního systému managementu kvality a životního prostředí dle norem ISO 9001:2008 a 14001:2004. Audit prováděli specialisté společnosti DEKRA Certifikation s.r.o., kteří po dvoudenním intenzivním prověřování zavedených procesů konstatovali plnou funkčnost našeho systému. Budeme se tak moci i v dalším tříletém období prezentovat certifikáty obou norem.

15. 8. 2013 | Realizace staveb v období jaro-léto 2013

Realizace staveb v období jaro-léto 2013

V průběhu jarních a prvních letních měsíců tohoto roku jsme zajistili realizaci většího počtu nevelkých zakázek pro stabilní i nové zákazníky (AMTP Ostrava, HM Ostrava, Desia, Pavel Šomek a další). Z akcí větších rozsahem nebo dobou realizace jsme předali stavební úpravy vakuové stanice v rámci akce Využití odpadního tepla z EOP č.5 v ceně cca 1 mil. Kč (pro Spirax Sarco spol. s r. o.), ÚT a ZTI v rámci stavby Revitalizace výpravní budovy Žst Ostravice v ceně cca 590 tis. Kč (pro MŽT Stavitelství a.s.) a opravu podlah na provoze TND v ŽDB Drátovna za cca 300 tis. Kč. Na mnoha dalších stavebních dílech v průběhu léta intenzivně pracujeme.

7. 2. 2013 | Drátotahy v ŽDB předány

Drátotahy v ŽDB předány

Poslední lednový den 2013 jsme investorovi - ŽDB Drátovna Bohumín - úspěšně předali dokončené dílo "Instalace drátotahu KOCH KGT 20/8 KHS 1000 a EURODRAW MTS 610/5". Hodnota díla, které bylo zahájeno v říjnu 2012, je 11 649 tis. Kč a naše společnost jej zajišťovala jako generální dodavatel včetně montáže technologie.

31. 12. 2012 | PF 2013

PF 2013

Děkujeme všem našim obchodním přátelům za dosavadní spolupráci a přejeme pevné zdraví, hodně spokojenosti a úspěchů v podnikání i v soukromém životě

7. 12. 2012 | Zakázky pro BONATRANS GROUP a.s.

Zakázky pro BONATRANS GROUP a.s.

S blížícím se koncem roku jsme pro investora - společnost BONATRANS GROUP v Bohumíně - dokončili a předali do užívání několik navazujících zakázek: "Manipulační plocha včetně zpevněných ploch" v hodnotě 9 424 tis. Kč, "Základy obráběcích strojů včetně podlah v hale V-24" v hodnotě 2 780 tis. Kč, "Instalace technologického zařízení obrobny 3 v halách V-23 a V-24 v hodnotě 869 tis. Kč a jako subdodávku pro firmu Instalservis montáž potrubí v halách 22, 23 a 24 v ceně 469 tis. Kč. Práce byly zahájeny počátkem září 2012.

22. 8. 2012 | Nákupní centrum Breda&Weinstein Opava

Nákupní centrum Breda&Weinstein Opava

Po relativně krátké době provádění prací a dlouhé době předávání jsme ukončili realizaci monolitických konstrukcí na rekonstruovaném objektu Nové Sladovny v rámci budovaného obchodního centra Breda&Weinstein v Opavě. Práce v hodnotě 4,5 mil. Kč jsme prováděli v subdodávce pro společnost DEV Company. Generálním dodavatelem celé akce je firma VCES a.s.

13. 7. 2012 | KVAZAR - spolehlivý partner

Společnost KVAZAR opět dosáhla v rámci hodnocení stability jednotlivých firem v rámci celé České republiky stupně AAA - exelentní  více »

23. 4. 2012 | Základy pece č. 5 pro Vítkovice

Základy pece č. 5 pro Vítkovice

V uplynulém týdnu jsme dokončili a předali investorovi, kterým je VÍTKOVICE MECHANIKA a.s., základy pro vozovou pec pro jakostní tepelné zpracování. Realizace zakázky proběhla v souběhu s dodávkami zajišťovanými objednatelem ve dnech 1.2. - 19.4.2012. Objem zakázky spočívající v demolici původní pece a vybudování základů nové byl 970.000,- Kč.

30. 1. 2012 | Rozšiřujeme nabídku!

Poté, co jsme po předchozí dlouhodobé úspěšné spolupráci prakticky převzali společnost PROMS Podrygala s.r.o., můžeme našim zákazníkům nabídnout rovněž i realizaci kompletních zdravotechnických instalací a ústředního vytápění vlastními pracovníky.

21. 12. 2011 | PF 2012

Klidné a spokojené prožití vánočních svátků a spoustu šťastných a spokojených dní v roce 2012 přeje všem našim obchodním partnerům, přátelům a známým kolektiv zaměstnanců akciové společnosti KVAZAR.

10. 11. 2011 | Podzim ve firmě

Podzim ve firmě

Tradičně pracovně zcela naplněni menšími zakázkami jsme i v letošním podzimu. Pro společnost BONATRANS GROUP a.s.jsme realizovali "Základy pro manipulaci na vstupu linky RQQ" v hodnotě 570.000,- Kč a "Druhé zkušební rezonanční zařízení" v ceně 880.000,- Kč a v těchto dnech ještě dokončujeme akci "Nová průmyslová podlaha" za 650.000,- Kč. Pro státní podnik DIAMO jsme zajistili Výměnu prosklených stěn v ceně 1,086.378,- Kč a pro TAMTRON s.r.o. Základy pro silniční váhu v ArcelorMittal Tubular Products Karviná za 325.000,- Kč.

12. 10. 2011 | Instalace Multicut 500S

Instalace Multicut 500S

V relativně velmi krátké době od 10.3. do 31.5.2011 jsme pro ŽDB GROUP a.s. zajistili provedení opravy staré haly, vybudování základů pro stroje a novou jeřábovou dráhu v hodnotě 10 719 155,- Kč. Celá akce pak byla definitivně ukončena až provedením topné zkoušky po zahájení topné sezóny.

16. 9. 2011 | Další kulturní technická památka opravena

Další kulturní technická památka opravena

Na výbornou spolupráci se státním podnikem DIAMO jsme navázali při realizaci opravy budovy strojovny pomocného těžního stroje v areálu Terezie (Bezruč). Práce v hodnotě 1 849 000 Kč jsme zahájili v červnu a ukončili ve dvouměsíčním předstihu dne 16.9.2011.

6. 9. 2011 | Předány základy pro halu v průmyslovém areálu firmy KES

Dne 31.8.2011 jsme předali dokončenou spodní stavbu haly v průmyslovém areálu firmy KES spol. s r.o. ve Vratimově. Zakázku v hodnotě 920 000,- Kč jsme realizovali od 2.8.2011 v subdodávce pro sdružení EFIOS - HOCHTIEF. Fotografie z realizace stavby dle smlouvy o dílo nejsme oprávněni zveřejnit.

28. 6. 2011 | STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ROKU 2010

STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE    ROKU 2010

Bytové domy Viladomy Gemini, jejichž výstavbu realizovala naše firma, získaly Čestné uznání v soutěži o Stavbu Moravskoslezského kraje za rok 2010.

29. 4. 2011 | Angiolinka zkolaudována

Angiolinka zkolaudována

Dne 28.4.2011 proběhla úspěšná kolaudace nové Angiolinky v Městské nemocnici Ostrava. Stavební práce pro tuto zakázku realizovala za nepřerušeného provozu v době od 15.2. do 13.4.2011 v hodnotě 3 643 653 Kč naše společnost.

10. 1. 2011 | Dokončení Rekonstrukce a modernizace Mořírny VJ TPD

Dokončení Rekonstrukce a modernizace Mořírny VJ TPD

V závěru loňského roku jsme předali do užívání dokončenou stavbu Rekonstrukce a modernizace Mořírny VJ TPD v Bohumíně. Dílo v hodnotě přes 65 mil. Kč umožní investorovi, kterým je ŽDB GROUP, a.s. Bohumín pokračovat ve výrobě drátů při nejvyšším možném zabezpečení ochrany životního prostředí.

15. 12. 2010 | Stavba Zabezpečení Benzolky pro ArcelorMittal předána

Stavba Zabezpečení Benzolky pro ArcelorMittal předána

Dne 14.12.2010 byla objednateli předána stavba "Zabezpečení Benzolky proti dotaci závadných látek", kterou jsme ve spolupráci s našimi subdodavateli (Revimont, C.T.S.E. Servis a DEV Company) v době od 29.7.2010 realizovali v areálu koksárenského závodu ArcelorMittal Ostrava. Za necelých 21 mil. Kč bylo vybudováno dílo, které přispěje k lepší ochraně životního prostředí v Ostravě.

15. 12. 2010 | Krásné Vánoce a nový rok plný radosti!

Krásné Vánoce a nový rok plný radosti!

S blížícím se koncem roku, ve kterém jsme oslavili 20. výročí vzniku naší společnosti, bychom rádi poděkovali všem našim obchodním partnerům, přátelům a známým za dosavadní přízeň a mnohdy dlouholetou spolupráci a současně popřáli klidné, pohodové vánoční svátky a hodně osobních i pracovních úspěchů v roce 2011.

18. 10. 2010 | 20. výročí vzniku společnosti KVAZAR

20. výročí vzniku společnosti KVAZAR

V uplynulých dnech jsme si připomněli 20 let od založení naší firmy. S ohledem na současnou ekonomickou situaci jsme se rozhodli neorganizovat žádné velkolepé oslavy - nejlepším dárkem pro nás všechny jsou dobré vztahy s našimi partnery a spokojenost našich zákazníků, kterým tímto děkujeme za dlouholetou přízeň.

3. 8. 2010 | Zahajujeme Benzolku!

Zahajujeme Benzolku!

Ve čtvrtek 29.7.2010 jsme podepsali Smlouvu o dílo na akci "Zabezpečení benzolky proti dotaci závadných látek" a již v pondělí jsme zahájili přípravné práce. Investorem této stavby, v jehož koksárenském závodě zakázku za téměř 21 mil. Kč budeme až do konce letošního roku realizovat, je ArcelorMittal Ostrava.

20. 5. 2010 | Recertifikační audit

Ve dnech 18. a 19. května 2010 v naší společnosti proběhl recertifikační audit integrovaného systému řízení podle norem ISO 9001:2008 a 14001:2004. Auditoři ze společnosti KEMA po důkladném prověření všech našich útvarů konstatovali, že zavedený systém, který garantuje dodržování kvality a souladu s ekologickými předpisy, je plně funkční, užívaný a udržovaný v souladu s příslušnými normami a potvrdili tak naše oprávnění k používání certifikátů na další období.

10. 2. 2010 | Otevření plnící stanice CNG

Otevření plnící stanice CNG

V Ostravě-Vítkovicích na Ruské ulici byla pro veřejnost otevřena plnící stanice pro vozidla poháněná zemním plynem (CNG). Stavební část této stanice pro investora díla - společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. - realizovala v období 10-12/2009 naše společnost za celkovou cenu 2,355.000,- Kč.

21. 12. 2009 | PF 2010

PF 2010

Všem našim obchodním partnerům, přátelům, spolupracovníkům a jejich rodinám přejeme klidné, spokojené Vánoce a pevné zdraví v roce 2010.

15. 12. 2009 | Předání stavby

Předání stavby

Dne 8. 12. 2009 jsme předali dokončené dílo "Revitalizace bytového domu na ulici Moravská 102-106 v Ostravě-Zábřehu". Kompletní zateplení domu a oprava lodžií byla provedena od poloviny srpna za celkovou cenu 3,841.336,- Kč bez DPH. Investorem stavby je Stavební bytové družstvo Vítkovice.

23. 11. 2009 | Oprava stěny na rozvodně MG Odra Gas

V pátek 20.11.2009 jsme dokončili a předali drobnou zakázku pro našeho dlouholetého obchodního partnera - společnost MG Odra Gas ve Vratimově. Jednalo se opravu vnější stěny rozvodny 22 kV, kde bylo původní poškozené copilitové prosklení nahrazeno vyzdívkou z tvárnic Ytong.

16. 11. 2009 | Mořírna ŽDB - zahájeno

V průběhu 46. týdne 2009 jsme zahájili práce na realizaci akce Rekonstrukce a modernizace mořírny VJ TPD v ŽDB Bohumín. Po zabezpečení oddělení staveniště od stávajícího provozu investora probíhají bourací práce. Výstavba bude podle harmonogramu probíhat až do října 2010.

10. 11. 2009 | Úprava kyselinového hospodářství

Úprava kyselinového hospodářství

V pátek dne 6.11.2009 proběhlo konečné předání stavby "Úprava kyselinového hospodářství linky Ruthner" kterou jsme realizovali pro společnost ArcelorMittal Frýdek-Místek. Dílo v hodnotě 2,864.250,- Kč se zahájením 5.srpna 2009 jsme objednateli předali bez vad.

9. 10. 2009 | Výběrové řízení Mořírna

Výběrové řízení Mořírna

V náročném čtyřkolovém výběrovém řízení na generálního dodavatele akce Rekonstrukce a modernizace mořírny závodu Drátovny zakončeném včera internetovou aukcí jsme se umístili na 1. místě a v příštím týdnu budeme s investorem akce - ŽDB Bohumín a.s. jednat o uzavření smlouvy o dílo na realizaci této akce.

1. 10. 2009 | Nová internetová prezentace

Dnešním dnem jsme spustili novou internetovou prezentaci.

10. 9. 2009 | Firma roku 2009

Firma roku 2009

V soutěži Hospodářských novin VODAFONE FIRMA ROKU 2009 se naše firma probojovala do krajského finále, které se konalo 2.9.2009. Soutěže se v letošním roce účastní 2069 firem a tak je pro nás umístění mezi nejlepšími 10 firmami v kraji bez určení dalšího pořadí významným úspěchem i přesto, že jsme se do celostátního finále nekvalifikovali.

KONTAKT

Kvazar akciová společnost
Střádalů 26
718 00 Ostrava – Kunčičky

tel: +420 596 237 117
fax: +420 596 237 129
e-mail: kvazar@kvazar.cz